Skip to main content

Title

The potential of a classroom network to support teacher feedback; A study in statistics education 

Alternate Title

 

Year

2012

Publisher

University of Groningen 

Author

Jos Tolboom 

Language

English

Institution

University of Groningen 

Department

 

City

Groningen, The Netherlands 

Abstract

In mathematics education teachers experience a constant lack of time to properly instruct their students. In the Netherlands the contact time for mathematics in secondary education during the last fifteen years again declined. Mathematics is also perceived as difficult by students. This research focuses on the question: how can we better utilize contact time in mathematics education?
Meta-analyses of learning outcomes, such as those described by Hattie (2009), show that feedback is one of the most powerful single tools for improving learning achievements. In this study we explore the possibility of graphing calculators (GR), connected to the teacher computer through the use of a wireless network, to improve the feedback in mathematics education. First, students received immediate feedback on their worked out mathematics assignments GR and second, the teacher, usually in the next lesson, gave feedback on the work of the students, supported by an analysis of that work through the system. This study focused primarily on the development of 'data literacy' among students, while the 'algorithmic skills' were not forgotten.
In four stages, a prototype of the intervention designed, tested, evaluated and adjusted in nine groups of students. The mathematics teachers and their students are generally enthusiastic about the results. They for instance recommend to spend half of each lesson working this way. Though, the teachers explicitly state that they have experienced a tough workload while mastering this way of teaching. The study makes the conditions to be met before the method can be successful explicit.

Reference

Thesis

Keywords

TI-Nspire CAS, Statistics education, Secondary School, Feedback, Professional Development, Classroom Networking, TI-Navigator, TI-89, The Netherlands, Graphing Calculator, Design research, case study 

Document Content

In het wiskundeonderwijs ervaren docenten voortdurend een gebrek aan tijd om hun leerlingen goed te instrueren. In Nederland is daarbij de contacttijd voor wiskunde in de afgelopen vijftien jaar nog eens afgenomen. Wiskunde wordt door leerlingen bovendien als moeilijk ervaren. Dit onderzoek richt zich op de vraag: hoe kunnen we de contacttijd in het wiskundeonderwijs beter benutten?
Meta-analyses van leeropbrengsten, zoals die beschreven door Hattie (2009), laten zien dat feedback één van de krachtigste enkelvoudige middelen is om die leeropbrengst te verhogen. In dit onderzoek benutten we de mogelijkheid van grafische rekenmachines (GR), verbonden met de computer van de docent via een draadloos netwerk, om de feedback in wiskundeonderwijs te verbeteren. Enerzijds kregen de leerlingen via hun GR onmiddellijke feedback op bepaalde opgaven en anderzijds gaf de docent, meestal in de volgende les, feedback op het werk van de leerlingen, daarbij ondersteund door een analyse van dat werk door het systeem. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op het ontwikkelen van zogenaamde 'gegevens geletterdheid' bij de leerlingen, waarbij de 'algoritmische vaardigheden' niet vergeten werden.
Gedurende vier empirische rondes is deze wijze van werken in negen klassen ontworpen, getest, geëvalueerd en bijgesteld. De wiskundedocenten en hun leerlingen waren over het algemeen enthousiast over het resultaat. Zo adviseren zij bijvoorbeeld om de helft van de lessen aan deze werkvorm te besteden. De docenten geven daarbij aan dat ze een hoge werkdruk hebben ervaren om deze manier van doceren onder de knie te krijgen. De studie expliciteert de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de werkwijze succesvol kan zijn.--------------------------------------------------------------------------------

Attachments
PhD_thesis_jos_tolboom_definitive5.pdf    
Created at 8/24/2012 3:17 PM  by SP017\rfoshay 
Last modified at 10/15/2012 3:16 PM  by SP017\rfoshay